Hoofdartikel

Photo Matthieu VanhoveWEB150x150
25 maart 2018

Ondanks een tsunami aan regelgeving aan de coöperatieve weg blijven timmeren

Krijgt u de laatste dagen ook vragen om uw gegevens in bestanden te actualiseren en (meer) beschikbaar te stellen? Dit is het gevolg van de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) die einde mei van kracht wordt. Omdat die regelgeving ook erg relevant is voor onze sector, organiseert de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC) op 25 april 2018 een seminarie over dit onderwerp. Het volledige… [Lezen]

Actualiteiten

GDPR
26 maart 2018

Seminarie met als thema de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”. (GDPR)

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels afgekort “GDPR”) van toepassing zijn in de gehele Europese Unie. Deze verordening brengt wellicht ook voor uw coöperatie enkele belangrijke wijzigingen met zich mee voor de reeds bestaande Belgische wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Het seminarie zal u een overzicht bieden van het toepassingsgebied en de belangrijkste principes van deze wetgeving. Daarnaast zal ook in detail worden ingezoomd op… [Meer informatie]
Raiffeisen
25 maart 2018

Cera Coop Event - 200 jaar Raiffeisen - een visionair idee

200 jaar geleden - op 30 maart 1818 - werd Friedrich Wilhelm Raiffeisen geboren in het Westerwald, Duitsland. Laat u op dinsdagnamiddag 17 april 2018 inspireren door zijn coöperatieve ideeën. Denkt u er aan te starten met een coöperatie, bent u daar mee bezig of bent u actief in een coöperatie die wil groeien? Dan bent u van harte welkom op het Cera Coop Event op dinsdagnamiddag 17 april 2018 vanaf 13 uur in Leuven: een inspirerend studie- en netwerkmoment voor alle mensen die actief zijn in of… [Meer informatie]
SpotOn URL
25 maart 2018

Coöperatieve website zoekt naam

Een website waarop u een coöperatieve verzekeraar, kaashandel of boekhoudkantoor in uw buurt kan vinden? Die komt eraan. De NRC werkt namelijk aan een website waar alle particuliere en zakelijke klanten alle erkende coöperaties kunnen vinden. [Meer informatie]
Crelan
22 maart 2018

Crelan Foundation: Maatschappelijk engagement voor en door de Crelan-vennoten

De bank Crelan kan bogen op een stevige coöperatieve traditie. Al meer dan 280.000 klanten onderschreven maatschappelijke aandelen van CrelanCo, de Belgische Coöperatieve Kas achter Crelan. Zo zijn ze zo ook een beetje eigenaar van hun bank. Met de lancering van Crelan Foundation gaat de bank op haar coöperatieve elan verder. Zopas stelde de bank een nieuw maatschappelijk initiatief van en voor haar vennoten voor. [Meer informatie]

De nieuwelingen

26 maart 2018
Coöperatief ondernemen maakt deel uit van een levendige beweging. Nieuwe coöperaties zien geregeld het licht. En of ze nu al lang bestaan of nog maar pas, sommige daarvan vragen de erkenning aan. Deze coöperaties kregen recent hun erkenning: Naam Datum erkening "VIVReS" (Valorisation Intelligente des Vivres Récoltés et Surplus) Oct.- 2017 SolarDec SCRIS Oct.- 2017 ETHIC' & TOIT Oct.- 2017 TRIVIDEND - Vlaams Participatiefonds Voor De Sociale Economie Nov.- 2017 Wooncoop Nov.- 2017 NOVACITIS… [Lezen]

Portret

Trividend
22 maart 2018

Trividend: Vlaams participatiefonds voor sociale en coöperatieve economie

Trividend cvba werd in 2001 opgericht als een initiatief van partners binnen de sociale en coöperatieve economie. Als adviesverleners en/of solidaire financiers zagen ze een toenemende nood aan ongewaarborgde kredieten? en risicokapitaal in sociale en coöperatieve economie, die sedert de eeuwwisseling een sterke groei kenden. Het startkapitaal van de initiatiefnemers was een hefboom om financiële… [Lire]

Spot on

22 maart 2018

De gevolgen van het zomerakkoord

Fiscale vrijstelling dividenden: particulieren moeten die voortaan zelf aanvragen In haar Zomerakkoord besliste de regering om de fiscale vrijstelling voor dividenden van aandelen van erkende coöperaties te integreren in een algemene vrijstelling. Zoals algemeen geweten waren dividenden van erkende coöperaties tot eind 2017 voor een bedrag van 190 euro vrijgesteld van roerende voorheffing. Als de totaliteit aan uitgekeerde dividenden de vrijstelling van 190 euro overschreed, was de… [Lezen]

FAQ

22 maart 2018

Moeten erkende coöperatieve vennootschappen een ‘bijzonder verslag’ opstellen?

Ja, alle erkende coöperatieve vennootschappen moeten een 'bijzonder verslag' opstellen. Het verslag moet overhandigd worden aan de FOD Economie, wanneer die het opvraagt in het kader van regelmatige controles van de erkenningsvoorwaarden. De vennootschappen die een jaarverslag moeten opstellen conform de artikelen 95 en 96 van het wetboek van vennootschappen, moeten het bijzonder verslag integreren in het jaarverslag. De coöperatieve vennootschappen met een sociaal oogmerk moeten geen verslag… [Lezen]

Zoeken

Newsletter