De nieuwelingen

26 maart 2018
Coöperatief ondernemen maakt deel uit van een levendige beweging. Nieuwe coöperaties zien geregeld het licht. En of ze nu al lang bestaan of nog maar pas, sommige daarvan vragen de erkenning aan. Deze coöperaties kregen recent hun erkenning: Naam Datum erkening "VIVReS" (Valorisation Intelligente des Vivres Récoltés et Surplus) Oct.- 2017 SolarDec SCRIS Oct.- 2017 ETHIC' & TOIT Oct.- 2017 TRIVIDEND - Vlaams Participatiefonds Voor De Sociale Economie Nov.- 2017 Wooncoop Nov.- 2017 NOVACITIS… [Lezen]

Portret

Lyra Ploeg 150x150
06 februari 2023

K.Lyra Lierse: “grassroots” voetbal, dankzij de coöperatieve structuur

Dat sectoren als hernieuwbare energie, landbouw, horeca, communicatie, … kunnen groeien en bloeien dankzij de coöperatieve structuur; dat wisten al langer. Sedert enige tijd kan ook het voetbal aan deze illustere rij toegevoegd worden. Een mooi voorbeeld hiervan is voetbalclub K.Lyra Lierse, een erkende coöperatieve vennootschap - sociale onderneming (erkende CVSO). De initiatiefnemers kozen… [Lire]

Spot on

06 februari 2023

Verslag NRC seminarie 18 november 2022 : het Europees en het gewestelijk beleid voor het coöperatief ondernemerschap

De Nationale Raad voor de Coöperatie is het orgaan waar coöperaties uit de drie Belgische gewesten regelmatig met elkaar overleggen over federale beleidskwesties zoals de vennootschapswetgeving en de erkenningsvoorwaarden voor coöperaties. Aangezien het ondersteuningsbeleid ten gunste van de coöperaties na de verschillende staatshervormingen evenwel een bevoegdheid van de drie gewesten geworden is, leek het voor de NRC een logische stap om ook hierrond een uitwisseling te organiseren.… [Lezen]

FAQ

06 februari 2023

De erkenningen: welke stappen moeten worden genomen vóór 1 januari 2024 om ze te behouden?

• Erkenning als coöperatieve vennootschapDe inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft geen gevolgen voor de erkenning als coöperatieve vennootschap. De coöperatieve vennootschappen die hun erkenning wensen te behouden, moeten er echter bij de aanpassing van hun statuten aan het WVV op toezien dat zij de voorwaarden voor erkenning als coöperatieve vennootschap, die zijn opgenomen in het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden… [Lezen]

Zoeken

Newsletter